PRO BUKIETY, KOSZE I BOXY

ORGANIZACJA SZKOLENIA

 

  H A R M O N O G R A M  

 

•  CZĘŚĆ 1: 17 MARCA | niedziela  godz. 10:00 - 12:00 *
oraz pytania od uczestników / przerwa 20-30 min

•  CZĘŚĆ 2:  
17 MARCA | niedziela  godz. 12:30 - 14:30 *

 

 T R E N E R 

 
Piotr Sekunda - Mistrz Florystyki,
Międzynarodowy Mistrz Polski 2012 we Florystyce

 


 

 C E N Y 

•  SEMINAR online -  459 pln

•  SEMINAR online + 7 dni video z dyplomem -  499 pln


•  SEMINAR online + 7 dni video oraz z 2 dyplomami
- czyli opcja dla 2 osób wspólnie oglądających
(dostęp udzielany jest dla 1 konta)
 szkolenie -  659 pln

 


 

  S Z C Z E G Ó Ł Y  

 

GRUPA I szkolenie dla każdego

FAKTURY I DYPLOMY I przesyłamy w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych

PŁATNOŚĆ | przelew tradycyjny w ciągu 3 dni roboczych od daty rezerwacji.
Po tym czasie rezerwacja zostaje anulowalna, bez ponownej możliwości rezerwacji miejsca.

Twój wybór:

PRO BUKIETY, KOSZE I BOXY
podaj email:

lub/i telefon