MISTRZ 2024 | EDYCJA 4

REKRUTACJA

 

  W A R U N K I   P R Z Y S T Ą P I E N I A   

 

Warunkiem przystąpienia jest spełnienie wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 stycznia 2017 roku (Dz.U. z 2017 r., poz 89, § 6),  z którymi możesz zapoznać się poniżej:

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA MISTRZ 2024

 

 

   K R O K   P O   K R O K U   

 

1. Zapoznaj się z warunkami uczestnictwa w Studium MISTRZ 2024.

2. Dokonaj rezerwacji miejsca na rozmowie kwalifikacyjnej (dostępne od 1 czerwca 2023).

3. Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz nr zamówienia oraz nr konta, na które należy dokonać w ciagu 3 dni opłaty wpisowej w wysokości 390 pln brutto.
Uwaga! Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są Absolwenci Studium Florysta FA.

4. Po zaksięgowaniu wpłaty w ciagu 14 dni otrzymasz powiadomienie mailowe o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

5. Potwierdź termin spotkania. Jeśli nasza propozycja terminu nie będzie dla Ciebie komfortowa - wspólnie ustalimy dogodną datę spotkania.

6. Teraz spotkaj się z Piotrem Sekundą online. Podczas rozmowy poprosimy Cię o zaprezentowanie 5 zdjęć kompozycji florystycznych własnego autorstwa. 

7. W ciągu 3 dni otrzymasz powiadomienie mailowe o wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

 

 

   T E R M I N Y   R O Z M Ó W   

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych online będą odbywały się po 10 stycznia 2024 roku.

 
 
 

 

 

OPŁATY

 

   O P Ł A T A   Z A   S T U D I U M   FA   

 

​Opłaty (płatne na 7 dni przed każdym ze zjazdów): 

• 390 pln | bezzwrotna opłata rekrutacyjna - płatna przed rozmową kwalifikacyjną.
Uwaga! Z opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są Absolwenci Studium Florysta FA.

• 1890 pln ** | cena każdego z 8 trzydniowych zjazdów stacjonarnych;

• 890 pln | cena każdego z 2 jednodniowych zjazdów online w formule eTRENING;

 

Łączny koszt uczestnictwa wynosi: 16 900 pln brutto *.

* koszty 10 zjazdów, bez opłaty rekrutacyjnej.

** wliczone w cenę brutto: materiały florystyczne oraz techniczne;
cena zjazdu nie pokrywa kosztów wyżywienia i noclegu.

 

Słuchacze we własnym zakresie pokrywają koszty egzaminów końcowych
wraz z niezbędnymi materiałami technicznymi i florystycznymi
(koszty są indywidulane i zależne od wykorzystanych materiałów).

 
Twój wybór:

MISTRZ 2024 | EDYCJA 4
podaj email:

lub/i telefon