CZTERY WESELA

  DODATKOWE INFORMACJE  

 

HARMONOGRAM

•  MODUŁ 1: 28 CZERWCA | niedziela  godz. 10:00-12:00 *

KOMPOZYCJE ŚLUBNE NA STÓŁ + pytania od uczestników

przerwa

•  MODUŁ 2: 28 CZERWCA | niedziela  godz. 12:30-14:30 *

KOMPOZYCJE DO PRZESTRZENI + pytania od uczestników

* UWAGA! Liczba miejsc podczas eTRENINGU jest ograniczona.

 

GRUPA | dla każdego

CENY I  brutto

•  eBOOK - 159 pln

•  eBOOK + eTRENING | 2 moduły - 249 pln

W CENIE | lista zakupów dostępna jest w eBOOKu

oraz elektroniczny certyfikat ukończenia eTRENINGU.

FAKTURY | przesyłamy w formie elektronicznej w ciągu 5 dni roboczych.

PŁATNOŚĆ | przelew tradycyjny lub BLIK w ciągu 3 dni roboczych od daty rezerwacji.
Po tym czasie rezerwacja zostaje anulowalna, bez ponownej możliwości rezerwacji miejsca.

 
Twój wybór:

CZTERY WESELA
podaj email:

lub/i telefon