DOFINANSOWANIA 2020

 


 

CZYM JEST KFS ORAZ BUR - I CZY WARTO?

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane
z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia
oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. 

Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika w 2020 roku
są zależne od lokalnych - Powiatowych Urzędów Pracy

Szkolenia są dofinansowane w 100%, czyli bez wkładu własnego przedsiębiorcy.

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
Jest to unijny program finansowania usług szkoleniowych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Program funkcjonuje we wszystkich województwach, z wyjątkiem: mazowieckiego,
opolskiego, łódzkiego i pomorskiego.

3. W zależności od województwa można otrzymać nawet do 80% dofinansowania kosztów kształcenia.

 

LISTĘ WOJEWÓDZTW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIAMI

ZNAJDZIESZ NA DOLE TEJ STRONY

 

Jako przesiębiorca możesz ubiegać się o dofinansowanie do każdego ze szkoleń we Floral Academy:

szkolenia florystyczne dla profesjonalistów;
szkolenia biznesowe /strategia, marketing, finanse/ bezpośrednio związane z branżą florystyczną;
 szkolenia indywidulane lub grupowe /"na zamówienie"/;
• szkolenia dedykowane kwiaciarniom /wystawiennictwo, metamorfoza/ oraz szkoleniem florystycznym.

Szkolenia są przeznaczone dla: właśnie zatrudnianych pracowników, właścicieli-managerów, pracowników z dużym stażem pracy właścicieli kwiaciarni z grupą pracowników.

 

 


 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 

Z dofinansowania KFS mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę /niezależnie od wymiaru czasu pracy/.

Z dofinansowania BUR mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa
- również te, które nie zatrudniają pracownika
.

Środki KFS w 2020 roku przeznaczone są na wsparcie kształcenia
zarówno właściciela firmy /przedsiębiorcy/ jak i zatrudnionego pracownika/pracowników -
szczególnie w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych lub zgodnie z priorytetami na 2020 rok.

Szczegółowe informacje oraz potwierdzenie o tym, kto kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania szkoleń w zawodzie florysty można znaleźć w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) oraz 

 

 


 

PRIORYTETY KFS 2019

• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia;

 

oraz m.in.: wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości 
wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, 
o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

 

 


 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W celu uzyskania dofinansowania skontaktuj się z naszym partnerem i zapytaj o wszystkie szczegóły.

EMPIRIA - PRO
MARTA ŁOZIŃSKA

telefon: 605 762 232

 

LISTĘ WOJEWÓDZTW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIAMI 

ZNAJDZIESZ NA DOLE TEJ STRONY

 


 

DZIAŁAJ SPRAWNIE

Szkolenia dofinansowane z KFSu nie wymagają wyjątkowo trudnych przygotowań
i wypełniania skomplikowanych formularzy.
Procedura wsparcia nie jest czasochłonna, natomiast wymaga zazwyczaj szybkiego działania
- czyli złożenia wniosku w krótkim czasie od momentu ogłoszenia dostępności środków
na finansowanie szkoleń przez PUP.

 

 

 

 

 


 

ORGANIZATOR SZKOLEŃ

GREEN FLORAL DESIGN PIOTR SEKUNDA jest instytucją szkoleniową,
wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.14/00186/2017.

 

pdfDOFINANSOWANIA_2020_do_szkolen_FA.pdf
podaj email:

lub/i telefon