CZYM JEST KFS ORAZ BUR - I CZY WARTO?

 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane
z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia
oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. 

Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika w 2020 roku
są zależne od lokalnych - Powiatowych Urzędów Pracy

Szkolenia są dofinansowane w 100%, czyli bez wkładu własnego przedsiębiorcy.

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
Jest to unijny program finansowania usług szkoleniowych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 1. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Program funkcjonuje we wszystkich województwach, z wyjątkiem: mazowieckiego i pomorskiego.

3. W zależności od województwa można otrzymać nawet do 80% dofinansowania kosztów kształcenia.

 

LISTĘ WOJEWÓDZTW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIAMI

ZNAJDZIESZ NA DOLE TEJ STRONY

 

Jako przesiębiorca możesz ubiegać się o dofinansowanie do każdego ze szkoleń we Floral Academy:

szkolenia florystyczne dla profesjonalistów;
szkolenia biznesowe /strategia, marketing, finanse/ bezpośrednio związane z branżą florystyczną;
 szkolenia indywidulane lub grupowe /"na zamówienie"/;
• szkolenia dedykowane kwiaciarniom /wystawiennictwo, metamorfoza/ oraz szkoleniem florystycznym.

Szkolenia są przeznaczone dla: właśnie zatrudnianych pracowników, właścicieli-managerów, pracowników z dużym stażem pracy właścicieli kwiaciarni z grupą pracowników.

 

 


 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 

Z dofinansowania KFS mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę /niezależnie od wymiaru czasu pracy/.

Z dofinansowania BUR mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa
- również te, które nie zatrudniają pracownika
.

Środki KFS w 2020 roku przeznaczone są na wsparcie kształcenia
zarówno właściciela firmy /przedsiębiorcy/ jak i zatrudnionego pracownika/pracowników -
szczególnie w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych lub zgodnie z priorytetami na 2020 rok.

Szczegółowe informacje oraz potwierdzenie o tym, kto kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania szkoleń w zawodzie florysty można znaleźć w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) oraz 

 

 


 

PRIORYTETY KFS 2020

• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia;

 

oraz m.in.: wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości 
wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, 
o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

 

 


 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W celu uzyskania dofinansowania skontaktuj się z naszym partnerem i zapytaj o wszystkie szczegóły.

EMPIRIA - PRO
MARTA ŁOZIŃSKA

telefon: 605 762 232

 

LISTĘ WOJEWÓDZTW OBJĘTYCH DOFINANSOWANIAMI 

ZNAJDZIESZ NA DOLE TEJ STRONY

 


 

DZIAŁAJ SPRAWNIE

Szkolenia dofinansowane z KFSu nie wymagają wyjątkowo trudnych przygotowań
i wypełniania skomplikowanych formularzy.
Procedura wsparcia nie jest czasochłonna, natomiast wymaga zazwyczaj szybkiego działania
- czyli złożenia wniosku w krótkim czasie od momentu ogłoszenia dostępności środków
na finansowanie szkoleń przez PUP.

 

 

 

 

 

 

pdfDOFINANSOWANIA_2020_do_szkolen_FA.pdf
podaj email:

lub/i telefon