DOFINANSOWANIA

 


 

CZYM JEST KFS ORAZ BUR - I CZY WARTO?

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane
z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia
oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy. 

Kwota, która przypada do wykorzystania na jednego pracownika w 2019 roku wynosi około 13 000 zł.

 

 

Baza Usług Rozwojowych (BUR) prowadzona przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). 
Jest to unijny program finansowania usług szkoleniowych ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

1. Wsparcie finansowe przeznaczone jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.
2. Program funkcjonuje we wszystkich województwach, z wyjątkiem mazowieckiego i pomorskiego.
3. W zależności od województwa można otrzymać nawet do 90% dofinansowania kosztów kształcenia.

 

Tutaj sprawdź szczegóły programu

 

 

Jako Floral Academy na 2019 rok przygotowaliśmy dedykowane pakiety szkoleń PRO Class,
które obejmują nastepujące zagadnienia:

szkolenia florystyczne dla profesjonalistów;
szkolenia biznesowe /strategia, marketing, finanse/ bezpośrednio związane z branżą florystyczną;

• szkolenia dedykowane kwiaciarniom /wystawiennictwo z metamorfozą/ oraz szkoleniem florystycznym.

Szkolenia są przeznaczone dla: właśnie zatrudnianych pracowników, właścicieli-managerów, pracowników z dużym stażem pracy właścicieli kwiaciarni z grupą pracowników.

 

Tutaj sprawdź harmonogram dedykowanych szkoleń PRO CLASS 2019

 

 


 

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ?

 

Z dofinansowania KFS mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa, 
które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę /niezależnie od wymiaru czasu pracy/.

Z dofinansowania BUR mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa
- również te, które nie zatrudniają pracownika
.

Środki KFS w 2019 roku przeznaczone są na wsparcie kształcenia
zarówno właściciela firmy /przedsiębiorcy/ jak i zatrudnionego pracownika/pracowników -
szczególnie w zidentyfikowanych w danym powiecie zawodach deficytowych lub zgodnie z priorytetami na 2019 rok.

Szczegółowe informacje oraz potwierdzenie o tym, kto kwalifikuje się do otrzymania dofinansowania szkoleń w zawodzie florysty można znaleźć w Powiatowych Urzędach Pracy (PUP) oraz na mapie poniżej.

Tutaj sprawdź powiaty deficytowe w zawód florysty 2019

 

 


 

PRIORYTETY KFS 2019

• wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie
lub województwie zawodach deficytowych;

• wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45. roku życia;

 

oraz m.in.: wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości 
wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, 
nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, 
o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu.

 

 


 

JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE?

W celu uzyskania dofinansowania, pracodawca/właściciel firmy musi złożyć wniosek 
do Powiatowego Urzędu Pracy (PUP-u). Jako Floral Academy chętnie pomożemy Ci w przygotowaniu wniosku,
przygotujemy dedykowany harmonogram oraz zarekomendujemy szkolenia, z których możesz skorzystać.

Nabór wniosków jest powtarzany do wyczerpania limitu środków KFS przyznanego dla danego powiatu. 

Pamiętaj, że jako Floral Academy chętnie pomożemy w doborze szkoleń, przygotowaniu wniosku
i wyjaśnieniuwiększości zagadnień związanych z finansowaniem KFS
.

 

 


 

DZIAŁAJ SPRAWNIE

Szkolenia dofinansowane z KFSu nie wymagają wyjątkowo trudnych przygotowań
i wypełniania skomplikowanych formularzy.
Procedura wsparcia nie jest czasochłonna, natomiast wymaga zazwyczaj szybkiego działania
- czyli złożenia wniosku w krótkim czasie od momentu ogłoszenia dostępności środków
na finansowanie szkoleń przez PUP.

 

 

 

 

 


 

ORGANIZATOR SZKOLEŃ

GREEN FLORAL DESIGN PIOTR SEKUNDA jest instytucją szkoleniową,
wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem 2.14/00186/2017.

 

KONTAKT

Jeśli masz pytania w sprawie dofinansowań z KFS do szkoleń we Floral Academy skontaktuj się z nami:

MICHAŁ HIBNER

telefon: 790 790 125

e-mail: info(at)floralacademy.pl

 

podaj email:

lub/i telefon