STUDIUM FLORYSTA

PRZEDMIOTY 

Bukiety 

Florystyka ślubna

Florystyka funeralna

Nasadzenia

Kompozycje
w naczyniach

Duże formy przestrzenne

Wystawiennictwo

Eventy

Zarządzanie

Botanika

Materiałoznastwo

Schemat kompozycyjny

Nowoczesny marketing

Fotografia

Rysunek

Rozwój produktu

 

KADRA

Piotr Sekunda - florystyka, zajęcia praktyczne.
Katarzyna Kluba - florystyka, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Michał Hibner - marketing i komunikacja, rozwój produktu.
Piotr Dobrzyński - botanika.
Honorata Karapuda - fotografia.
Magdalena Karłowicz - rysunek.

 

ZJAZDY I CENY

4-dniowe zjazdy trwają od niedzieli do środy włącznie w godzinach 9:00-17:00.

Spotykamy się na 12 zjazdach od marca do listopada 2018 roku - szczegółowe terminy zostaną podane w grudniu 2017 roku. Specjalnie dla naszych studentów dobraliśmy rytm zajęć tak, aby dostosowywał się do florystycznego kalendarza i możliwości wykorzystania wiedzy podczas codziennej pracy naszych studentów w kwiaciarni lub pracowni florystycznej. 

Cena każdego z 12 zjazdów w 2018 roku wynosi 1290 pln brutto i obejmuje materiały florystyczne, techniczne oraz narzędzia.

Zjazd 1
marzec 2018

Zjazd 2
kwiecień 2018

Zjazd 3
maj 2018

Zjazd 4 czerwiec 2018

Zjazd 5
lipiec 2018

Zjazd 6

lipiec 2018

Zjazd 7
sierpień 2018

Zjazd 8
sierpień 2018

Zjazd 9
wrzesień 2018

Zjazd 10
październik 2018

Zjazd 11
październik 2018

Zjazd 12
listopad 2018

 

REKRUTACJA 

Zapisz się na rozmowę rekrutacyjną, podczas której zaprezentujesz 5 zdjęć własnych kompozycji florystycznych. Przygotujesz również 2 kompozycje: klasyczny bukiet oraz aranżację w naczyniu z roślin dostępnych w naszym kampusie.  

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 290 pln wpłać na nasze konto w ciągu 5 dni od momentu zapisu. Każdy, kto ukończył 16 rok życia może przystąpić do nauki w Studium Florysta. O terminie rozmowy poinformujemy Cię w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej. 

 

EGZAMINY

Studium Florysta kończy się egzaminem wewnętrznym /teoretycznym oraz praktycznym. Studenci otrzymują tytuł florysty nadany przez niezależną komisję egzaminacyjną, oceniającą wg międzynarodowej klasyfikacji Florint.

Każdy ze studentów ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przed Okręgową Izbą Rzemieślniczą. Koszt egzaminu wynosi około 750 pln brutto. Komisja egzaminacyjna nadaje państwowy tytuł w zawodzie florysta.

...
podaj email: