FLORYSTA

PRZEDMIOTY 

Bukiety klasyczne

Bukiety na konstrukcjach

Florystyka funeralna

Florystyka  ślubna

Kompozycje
w naczyniach

Formy przestrzenne

Wystawie
-nnictwo

Nasadzenia

Wianki
i biżuteria floralna

Botanika i pielęgnacja roślin

Materiało
-znastwo

Schemat kompozycyjny

Nowoczesny marketing

Warszaty fotograficzne

Rysunek zawodowy

Zarządzanie


KADRA

Piotr Sekunda - florystyka, zajęcia praktyczne.
Katarzyna Kluba - florystyka, zajęcia teoretyczne i praktyczne.
Michał Hibner - marketing i komunikacja, rozwój produktu.
Piotr Dobrzyński - botanika i pielęgnacja roślin.
Honorata Karapuda - warsztaty fotograficzne.
Magdalena Karłowicz - rysunek zawodowy.

 

ZJAZDY I CENY

3-dniowe zjazdy trwają od niedzieli do wtorku włącznie w godzinach 9:00-17:00.

Spotykamy się na 10 zjazdach od marca do października 2018 roku - szczegółowe terminy zostaną podane we wrześniu 2017 roku. Specjalnie dla naszych studentów dobraliśmy rytm zajęć tak, aby dostosowywał się do florystycznego kalendarza i możliwości wykorzystania wiedzy podczas codziennej pracy naszych studentów w kwiaciarni lub pracowni florystycznej. 

Cena każdego z 10 zjazdów w 2018 roku wynosi 1290 pln brutto i obejmuje materiały florystyczne, techniczne oraz narzędzia.

Zjazd 1
marzec 2018

Zjazd 2
kwiecień 2018

Zjazd 3
maj 2018

Zjazd 4 czerwiec 2018

Zjazd 5
lipiec 2018

Zjazd 6

lipiec 2018

Zjazd 7
sierpień 2018

Zjazd 8
sierpień 2018

Zjazd 9
wrzesień 2018

Zjazd 10
październik 2018

Konsultacje 
październik 2018

Egzaminy listopad 2018

 

REKRUTACJA 

Zapisz się na rozmowę rekrutacyjną, podczas której zaprezentujesz 5 zdjęć kompozycji florystycznych dowolnego autorstwa, które są dla Ciebie inspiracją. Przygotujesz również kompozycję z materiałów dostępnych w naszym kampusie.

Opłatę rekrutacyjną w wysokości 290 pln wpłać na nasze konto w ciągu 5 dni od momentu zapisu. Każdy, kto ukończył 16 rok życia może przystąpić do nauki w Studium Florysta. O terminie rozmowy poinformujemy Cię w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia opłaty rekrutacyjnej. 

 

EGZAMINY

Studium Florysta kończy się egzaminem wewnętrznym /teoretycznym oraz praktycznym. Studenci otrzymują tytuł florysty nadany przez niezależną komisję egzaminacyjną, oceniającą wg międzynarodowej klasyfikacji Florint.

Każdy ze studentów ma możliwość przystąpienia do egzaminu państwowego przed Okręgową Izbą Rzemieślniczą. Koszt egzaminu wynosi około 750 pln brutto. Komisja egzaminacyjna nadaje państwowy tytuł w zawodzie florysta.

 

...
podaj email:

lub/i telefon